Børn og daginstitutioner

Bogomtale

BØRN OG DAGINSTITUTIONER I 180 år

Af Søren K. Lauridsen

Forlag: Dansk Pædagogisk Forum. 140 sider. 2014

 

Bogen handler om, hvordan daginstitutioner og pædagogisk arbejde har udviklet sig fra starten af 1800-tallet og op til i dag. Hvordan asyler, børnehaver, vuggestuer, fritidshjem, børnehaveklasser og SFO opstår og hvordan pædagogisk tænkning, historie og praksis udvikler sig helt op til nutiden.

 

Det er en daginstitutionshistorie i seks kapitler plus et efterskrift. Hvert kapitel indeholder en beskrivelse af de pædagogiske ideer bagved det praktiske arbejde, korte karakteristikker af pædagogiske tænkere og profiler, også de danske, der har betydet noget for udviklingen af arbejdet i daginstitutionerne. Endelig rummer de forskellige kapitler en række facts, statiske oplysninger og illustrationer fra perioden.

 

Børn og daginstitutioner i 180 år henvender sig til medarbejdere og ledere i daginstitutioner plus den politiske og administrative ledelse, men også til studerende på pædagoguddannelsen, de pædagogiske diplomuddannelser og de pædagogiske studieområder ved universiteterne, hvor institutionshistorien hidtil ikke har fyldt så meget.

 

Jeg håber, at bogens perspektiv på institutionshistorien, pædagogikken og det pædagogiske arbejde kan være med til at profilere den pædagogiske profession og få betydning for udviklingen af daginstitutionerne i de kommende år.

 

Søren K. Lauridsen

 

Rektor emeritus, forfatter

 

* * * * * * *