Ny kritisk pædagogik

Bogomtale

NY KRITISK PÆDAGOGIK

Af Søren K. Lauridsen og Frede Nielsen Carstens

Forlag: Hans Reitzels Forlag. 360 sider. 2011

 

Ny kritisk pædagogik argumenterer for en relancering af den kritiske pædagogik som teoretisk udgangspunkt for pædagogens arbejde. Den kritiske pædagogik har en lang forhistorie, men den aktuelle kapitalismes former og prægning af nutidens samfund nødvendiggør, at den må forny sig i lyset af de aktuelle samfundsforhold. Denne bog giver et bud på, hvad en ny kritisk pædagogik kan indeholde i dag.

 

Bogen indeholder kapitler om bl.a. pædagogikkens betingelser og udfordringer i dagens samfund, det filosofiske og politiske grundlag for pædagogisk tænkning og pædagogikkens egenart i forhold til relaterede fagområder. Endvidere giver bogen et fyldigt rids af kapitalismekritikkens og den kritiske pædagogiks historie.

 

Ny kritisk pædagogik henvender sig først og fremmest til pædagogstuderende og pædagoger, men også lærerstuderende og lærere, ledere i den pædagogiske sektor og ansatte i pædagogiske og sociale forvaltninger samt alle, der interesserer sig for krydsfelterne mellem politik, filosofi og pædagogik, kan få glæde af den.

 

 

Søren K. Lauridsen

 

Rektor emeritus, forfatter

 

* * * * * * *