CV

Curriculum Vitae CV som PDF her >>

CV for Søren K. Lauridsen - Født 120545

Ansættelser

2008-2010

Områdedirektør for VIA, Faculty of Performing Arts, medlem af direktionen

2006-2008

Direktør for CVUalpha

1992-2006

Rektor ved Jydsk Pædagog-Seminarium

1990-1992

Rektor ved Jydsk Børnehave-Seminarium

1983-1990

Afdelingsleder ved Socialpædagogisk Afdeling, Jelling Statsseminarium

1981-1983

Fagkonsulent for dansk sprog og medier i Undervisningsministeriet, åremålsansættelse

1978-1981

Skolekonsulent for dansk og billedmedier ved Esbjerg Skolevæsen

1971-1978

Seminarielærer i pædagogik, dansk og billedmedier ved Esbjerg Børnehave- og fritidspædagogseminarium

Tillidshverv og beskikkelser

2014-

Bestyrelsesformand for Rønde Gymnasium

2014-

Medlem af bestyrelsen for Foreningen Rønde Kunstgræs

2012-

Formand for Fællesledelsen, Socialdemokraterne, Syddjurs Kommune

2011-

Bestyrelsesformand for TRIF, Thorsager-Rønde Idrætsforening

2011-

Bestyrelsesformand i bestyrelsen for Aarhus Filmfestival

2011-2012

Bestyrelsesformand for Socialdemokraterne i Syddjurs Vest

2010-2015

Bestyrelsesformand for Rønde Højskole og Efterskole

2010-2014

Medlem af interimsbestyrelsen, senere bestyrelsesmedlem og næstformand i bestyrelsen

for Rønde Gymnasium

2010-2012

Næstformand i Fællesledelsen for Socialdemokraterne i Syddjurs kommune

2009-2011

Medlem af bestyrelsen for Socialdemokraterne i Rønde og omegn

2008-2011

Medlem af bestyrelsen for Aarhus Filmfestival

2007-2010

Medlem af bestyrelsen for Rønde Højskole og Efterskole.

2005-

Medlem af bestyrelsen for Løvstrupgaard-fonden

2005-2008

Medlem af bestyrelsen for Dan-Eurashe

2005-2008

Medlem af forretningsudvalget for Studievalg Østjylland

2005-2012

Beskikket som censor ved pædagogiske masteruddannelser ved Danmarks Pædagogiske Universitet

2005-

Beskikket som censor ved de pædagogiske diplomuddannelser

2005-2006

Medlem af repræsentantskabet for Danmarks Evalueringsinstitut

2003-

Medlem af bestyrelsen for Selskabet for Skole-og Uddannelseshistorie. Kasserer i Selskabet fra 2006

2002-2010

Medlem af bestyrelsen for Dansk Film- og Medielærerforening

2001-2004

Medlem for bestyrelsen for Dansk Studiefond

2001-2002

Medlem af styregruppen vedr. Pædagogiske Diplomuddannelser

1996-2006

Formand for Pædagogseminariernes Rektorforsamling

1999-2002

Beskikket som medlem af Seminarierådet for pædagogseminarierne

1999-2000

Formand for styregruppen for Pædagogseminariernes Interne Kursusadministration (PSIKA)

1999-

Formand for bestyrelsen i Filmmagasinet Ekko

1998-1999

Medlem af styregruppen for Seminariernes IT-Center (SITC)

1998-2010

Beskikket som censor ved læreruddannelsen, faget pædagogik

1998-

Beskikket som censor ved pædagoguddannelsen, faget pædagogik

1997-2001

Beskikket af Kulturministeren som formand for Rådet for Kort- og Dokumentarfilm

1985-2000

Landsformand for organisationen Danske Børnefilmklubber med ca. 70 lokalforeninger og

ca. 65.000 børn og unge som medlemmer

1991-1999

Medlem af bestyrelsen for tidsskriftet Klip, mediepædagogisk tidsskrift

1993-2002

Medlem af repræsentantskabet for Århus Dag- og Aftenseminarium

1994-1997

Medlem af repræsentantskabet for Amtscentralen for Undervisningsmid¬ler i Århus Amt

1993-1997

Beskikket som medlem af Statens Filmcentrals repræsentantskab

1990-1993

Beskikket som medlem af repræsentantskabet i Det Danske Filminstitut

1986-1990

Udpeget og derefter beskikket som medlem af Statens Filmcentrals bestyrelse. Næstformand i perioden 1988-90

1982-1986

Beskikket som medlem af Statens Filmcentrals repræsentantskab

Formand for repræsentantskabet 1983-86

1979-1983

Beskikket som censor ved folkeskolens afsluttende prøver, faget dansk, både mundtligt og skriftligt

1979-1983

Beskikket som medlem af Opgavekommissionen for dansk, skriftlig fremstilling, Folkeskolens afsluttende prøver

1976-1980

Beskikket som medlem af repræsentantskabet for Landscentralen for Undervisningsmidler

1976-

Medlem af bestyrelsen for Forfatterforlaget Attika

1976-1986

Medlem af bestyrelsen for Dansk Filmlærerforening / Forening for Mediepædagogik

1976-1990

Beskikket som censor i almen pædagogik ved børnehave- og fritidspædagoguddannelsen

1974-1982

Beskikket som medlem af Ribe Amts Programråd som kulturel repræsentant

Undervisning og kulturarbejde i øvrigt

1995-1996

Konsulent for Undervisningsministeriets faggruppe for udarbejdelse af undervisningsvejledning for valgfaget 'Filmkundskab'

1988-1991

Timelærer ved Danmarks Lærerhøjskole, Århus afdeling, årskursus:

TV og video. 1988/89, 1989/90, 1990/91

1983-1984

Konsulent for læseplansudvalget for dansk i folkeskolen vedr. området billedmedier til faghæftet

'Dansk 84'

1979-1983

Timelærer ved Danmarks Lærerhøjskole, Esbjerg afdeling, på følgende årskurser:

Børne- og ungdomslitteratur. 1979/80

Tværfagligt kursus, dansk-samtidsorientering. 1980/81, 1981/82, 1982/83

Dansk på mellemtrinnet, 3.-7.kl.

1976-1978

Tilknyttet Danmarks Radios Undervisningsafdeling som free lance medarbejder ved Aktuel Orientering og senere 'Klub 1000'

1977-1978

Timelærer ved Askov Højskole i faget dramatik

1976-1983

Leder af seminarielærerkurser for Undervisningsministeriet: Anvendelse af undervisningsmidler

Forsøgs- og udviklingsarbejde inden for børnehave- og fritidspædagoguddannelsen

Fagligt kursus for dansklærere

Metodiske problemer i forbindelse med fortælling og formidling

1975-1976

Beskikket som formand for Undervisningsministeriets fagudvalg for dansk sprog og medier i forbindelse med nyskrivning af Undervisningsvejledning for børnehave- og fritidspædagoguddannelsen

1975-1977

Initiativtager til oprettelse af Esbjerg Lilleskole, tilsynsførende ved skolen frem til 1983

1972-1980

Medarbejder og inspirator ved amatørscenen 'Syvkanten' i Janderup ved Varde. Instruktør af

i alt 11 forestillinger. Instruktøruddannelse ved Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS)

1972-1973

Projektleder for forsøgsprojektet 'Børn og film' i samarbejde med Statens Filmcentral. Udgivelse af

2 rapporter i forbindelse med projektet

Uddannelse og efteruddannelse

1996

Leadership Management International. Lederdiplom

1985

Pædagogisk kandidateksamen, cand.pæd. (pædagogik) ved Danmarks Lærerhøjskole

1971

Lærereksamen fra Esbjerg Seminarium

Publikations- og medievirksomhed

2014

Børn og daginstitutioner i 180 år. Pædagogisk tænkning, historie og praksis

Forlaget Dansk Pædagogisk Forum

2014

Pædagogik som viden og handling. Akademisk Forlag. Redaktør af bogen sammen med

Frede Nielsen Carstens

2014

Skolen i Løkken. Artikel i 48. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie. December 2014

2013

En fortælling om AMU. I 47. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie. December 2013

2012

15 Prås-taler. I Pråsen, Danske Børne- og Ungdomsfilmklubbers pris gennem 30 år

Redigeret af Ulrich Breuning. DaBUF. 2012

2012

I min tid. Notater fra min formandsperiode i Dabuf. Pråsen. Dec. 2012

2012

Signalement af en livsduelig jubilar. TRIF, jub.avis. September 2012

2011

Fodnoter til evigheden. Digte 2011. Attika

2011

Monopolet på forskningen. Kommentar i Information d. 22. november 2011. Sammen med

Frede Nielsen Carstens

2011

Ugens digt: ’Ufødt barn’ i Weekendavisen d. 2. december 2011

2011

Ny kritisk pædagogik. Sammen med Frede Nielsen Carstens. Hans Reitzels Forlag

2010

Boganmeldelser i ’Uddannelseshistorie’, udsendt af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

2010

To kommentarer i Politiken om pædagogik. 01.09.10 og 16.12.10

2008

Artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. 2008/2

2005

Det tredje billede. Novellesamling. Attika

2004

Boganmeldelser i ’Uddannelseshistorie’, udsendt af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

2003

Profession & Vision. Artikel i Pædagogen som professionsbachelor – en antologi, redigeret af

Leif Ærø. Forlaget PUC

2002

Film, folkelighed og frivillighed. 50 år med Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

I De pokkers unger. Redaktion Ulrich Breuning

1999

Hyperlinks til et døende gudebillede. Digte. Attika

1994-1995

I redaktionen for Mediekontorets temahæfte 'Flimmer' om voldsfilm og børn. Udarbejdelse af lærervejledning for projektet

1993

Drømmen om Boca del Cielo. Digte. Attika

1993-1994

Medarbejder ved Projekt Skoleliv. Videoprojekt ved Århus Filmværksted. Udarbejdelse af

vejledning for projektet

1989-1998

Filmanmelder ved filmtidsskriftet 'Klip'

1988

Mod en segnende klode. Digte. Attika

1987

Fra filmkundskab til mediefag. Fagbog til filmkundskab. Sammen med Frans Rasmussen. Filmovi og Statens Filmcentral

1987

Film til mellemtrinnet. Undervisningsbog. Filmovi

1985-1999

Artikler og filmanmeldelser i børnefilmtidsskriftet 'Pråsen'

1986

Voldsfilm og børn. Sammen med Liselotte Schlægelberger. Filmovi

1986

Danske Kortfilm. Medredaktør. Filmovi og Statens Filmcentral

1984

Til døden skiller. Digte. Attika

1982

Landskab med vindmølle. Digte. Attika

1982

Film om u-lande. Artikler og anmeldelser. Filmovi og Statens Filmcentral

1977

Det er for din egen skyld. Teaterstykke. Teatergruppen Dueslaget

1976-1988

Filmanmelder ved tidsskriftet Film-uv

1976

Sommer med opbrud. Noveller. Attika

1975

Morgen efter festen. Digte. Jorinde & Joringel

1974

Sunday before Dinner. Tekstbidder. Jorinde & Joringel

1974

Et sted i reservatet. Roman. Attika

1973

Sonden, en episoderoman. Attika

1973

Rester, tekststykker. Jorinde & Joringel

1972-1998

Tidsskriftartikler i bl.a. Folkeskolen, Læsepædagogen, Kvan, Børn og Unge, medietidsskriftet Klip, børnefilmtidsskriftet Pråsen, m.v.

1967-1973

Boganmelder ved Fyns Stiftstidende og 'Dansk Ungdom og Idræt'

1967-2005

Kronikker, artikler, kommentarer i Politiken, Information, Århus Stiftstidende, Vestkysten

(senere Jydske Vestkysten), Fyns Stiftstidende

1966

Forfatterdebut i antologien 'Gruppe 66', forlaget Arena

Desuden digte og noveller i Danmarks Radio og forskellige litterære antologier.

Søren K. Lauridsen

 

Rektor emeritus, forfatter

 

* * * * * * *