Foredrag

Foredrag

Jeg tilbyder foredrag til fagfolk inden for det pædagogiske område: skoler og

daginstitutioner, herunder også forældre. Temaerne kan i nogen grad varieres

og tilpasses en mere konkret beskrevet modtagergruppe.

 

Følgende temaer er på dagsordenen:

 

Kritisk pædagogik i daginstitutionen?

Ny kritisk pædagogik – en revitalisering af den kritiske pædagogik historisk og aktuelt. Den nye pædagogik har altid været en kritisk pædagogik – set fra Platon over Oplysningstiden og op til i dag. Kritisk pædagogik som en samfundsrettet pædagogik i globaliseringens tid. Kritisk pædagogik inden for det sunde, det skønne, det gode og det sande (revitaliseringsområderne). Digitaliseret pædagogik og digital dannelse som en del af det moderne vidensamfund. Kritisk pædagogik i forhold til de uddannelsespolitiske tilløb til konkurrencesamfundet. Kritisk pædagogik, dannelse og kritisk refleksion i den moderne daginstitutions pædagogiske praksis. Kritisk pædagogik som et tema med henblik på fornyelse af daglig praksis.

 

Pædagogik som viden og handling

Hvad er faget pædagogik i dag set i forhold til den kompetencestyrede pædagoguddannelse? Pædagogikkens videns- og læringsformer, herunder pædagogisk humanisme og kritisk pædagogik. Pædagogikkens dannelsesbegreb set i forhold til læring og livslang uddannelse. Praksisformer i pædagogikken, herunder didaktik og læringsdesign. Pædagogisk ledelse i det moderne konkurrencesamfund. Innovation og iværksætteri som en del af pædagogikkens udviklingsdesign, herunder udvikling af ny pædagogisk viden. Betydningen af pædagogisk viden set i relation til pædagogikkens handlemuligheder i et fag med en tæt samfundsmæssig sammenhæng.

 

Børn og daginstitutioner i 180 år

Børnenes historie og daginstitutionen – set i en tæt samfundsmæssig sammenhæng med udgangspunkt i bogen af samme navn udgivet på Dansk Pædagogisk Forum. Oplysningstidens brud med de gamle feudale kulturer fører til oprettelse af de første danske børneinstitutioner asylerne i 1820’erne. Senere i 1800-tallet oprettes de første danske børnehaver. I slutningen af århundredet kommer det første fritidshjem og vuggestuerne følger i starten af 1900-tallet. Forskellige institutionstyper som folkebørnehaverne og senere de integrerede institutioner samt SFO’en inddrages. Det pædagogiske indhold i institutionerne er derefter det centrale, sådan som det udmøntes med eksempler fra dagligdagen. Fra asylernes kristne pædagogik over Fröbel-pædagogikken i børnehaverne, reformpædagogikken, vækstpædagogik op til den moderne digitaliserede pædagogik.

Søren K. Lauridsen

 

Rektor emeritus, forfatter

 

* * * * * * *